Beth Rydym Yn Gwneud

Sgiliau a chyflogaeth Itec

Cafodd Itec ei sefydlu dros 30 mlynedd yn ôl i lenwi bylchau sgiliau amlwg ; heddiw mae wedi tyfu i fod yn un o ddarparwyr mwyaf Cymru o ran sgiliau a gwasanaethau cyflogaeth.

Mae ein cyfres o raglenni a ariennir (gan gynnwys Prentisiaethau, Hyfforddeiaethau a Thwf Swyddi Cymru) yn sail i lawer o'r strategaethau datblygiadol economaidd craidd sydd ar draws y wlad.

Gyda gwerth blynyddol o tua £14m, mae ein tîm o dros 170 o werthwyr yn medru cefnogi dros 4,000 o ddisgyblion a chydweithio mewn partneriaeth gyda oddeutu 1,000 o gyflogwyr y flwyddyn.

Mae ein hethos yn syml. Rydym yn helpu unigolion ddechrau a datblygu eu gyrfaoedd trwy baru eu sgiliau gyda rhai o gyflogwyr lleol . Alinio'r cyflenwad a'r galw yn y ffordd hon yw'r unig ffordd i sicrhau bod ein rhaglenni yn ystyrlon, yn effeithiol, yn werthfawr ac yn gynaliadwy i unigolion a chyflogwyr.

Mae'r dull hwn yn arwain at gyflogwyr llewyrchus gyda gweithwyr sy’n cael ei gwerthfawrogi, ac mae’n cefnogi ei’n llwyddiant a thwf parhaol. Mae Itec wedi ei raddio Gradd 2 "Da" darparwr yn ôl Estyn, yr Arolygiaeth dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Gweler yr adroddiad llawn yma

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Beth Rydym Yn Gwneud?