Ein Canolfannau

Cyfleusterau hyfforddi ar draws De Cymru

Mae gan Itec 7 canolfannau hyfforddi pwrpasol i gefnogi dysgwyr di-waith, yn ogystal â darparu gwasanaethau ar safleoedd cyflogwyr ar draws Cymru.

Mae pob canolfan wedi cael ei gynllunio i fodloni bwlch sgiliau'r farchnad lafur lleol ac yn rhoi i unigolion amgylchedd dysgu cefnogol.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r canolfannau, sut i ddod o hyd i ni a'r llwybrau sy'n cael eu cynnig, cliciwch ar y ddolen berthnasol ar y chwith.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Ein Canolfannau?