Ein Cyflogwyr

Adeiladu gwerth cwsmeriaid parhaol

Rydym yn gweithio gyda dros 1,000 o gwmnïau bob blwyddyn ar draws amrywiaeth o sectorau

Mae rhai o'n cyfrifon gyflogwyr cenedlaethol yn cynnwys Argos , JD Wetherspoons, Brantano, Cineworld, Sodexo, Laura Ashley a Carphone Warehouse.

"Mae Itec bob amser wedi bod yn ddibynadwy ac yn hyblyg iawn o ran ein gofynion gwaith. Rydym wedi cael llawer o ddiddordeb yn ddiweddar ac erbyn hyn mae 10 ddysgwyr newydd ymuno a ni. Wrth siarad â dysgwyr newydd a phresennol, y consensws yw eu bod yn gyfeillgar, yn amyneddgar a bob amser yn barod i helpu"

Ashleigh Marie Jones - EE

"Ers cyflogi pobl ifanc drwy Itec, mae ein trosiant wedi mwy na dyblu. Mae'r unigolion rhwng 16 - 24 oed efo'r gallu naturiol gyda chyfrifiaduron sef y prif 'offer' o ein busnes ac yn awr mae gennym ddelwedd fwy modern a chyfoes"

Christine Walters - Components GC

"Rydym wedi bod wrth ein bodd gyda Itec. Maent wedi rhoi ysgogiad i recriwtio pobl ifanc ar adeg pan fo cyflogwyr yn meddwl ddwywaith am recriwtio a swyddi yn anodd dod o hyd i"

Tessa Pike - Robert Price Builders

"Rydym wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Itec i ddarparu dysgu seiliedig ar waith ar gyfer ein gweithwyr am dros flwyddyn. Mae Itec bob amser wedi bod yn hyblyg i ein hamgylchedd gwaith prysur ac anghenion busnes. Rydym wrth ein bodd ar y gwaith mae Itec yn ei wneud a sut mae ein gweithwyr yn gwneud cynnydd”

Phil Cartledge - Magnet & Steel

"Hoffwn ddiolch i Itec am gyflenwi ein recriwtio yn ystod y 16 mis diwethaf. Mae wedi rhoi cyfle i'n cwmni dyfu gyda staff ychwanegol ac mae hefyd wedi cael y cyfle i ennill y profiad o gyflogaeth bobl ifanc. Gobeithio y bydd eich cynllun yn parhau i ddarparu cyfle hwn i gyflogwyr a phobl ifanc yn ein hardal"

John Godwin - Sgaffaldiau Shadow

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Ein Cyflogwyr?