Recriwtio

Dod o hyd i'r ymgeisydd cywir

Mae gennym reolwyr cyfrifon mewnol sy'n darparu 'un pwynt cyswllt' ynghyd â phwll o ymgeisydd sydd yn swydd barod ac wedi’i hyfforddi i'ch sector diwydiant.

Mae Itec yn deall bod recriwtio yn gallu bod yn broses ddrud ac mae’n gallu cymryd llawer iawn o amser. Gallwn ddidoli a dethol unigolion addas yn seiliedig ar eich anghenion ac yna cyflwyno'r ymgeiswyr gorau ar gyfer eich cyfle heb unrhyw gost i'ch busnes.

Mae Itec yn un o’r darparwyr mwyaf blaenllaw Cymru o sgiliau a gwasanaethau cyflogaeth. Rydym yn gweithio gyda miloedd o ddysgwyr pob blwyddyn; rydym yn hyfforddi pob person i safon benodedig a sector y diwydiant fel eu bod yn barod i weithio. Mae'r tîm cyflogaeth, sydd â gwybodaeth amrywiol y sector diwydiant, yn gallu gweithio gyda chi i gwrdd â'ch gofynion.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Recriwtio?