Cymorthdaliadau cyflog

Cost isel, recriwtio hyblyg

Mae Itec yn medru cael gafael ar fentrau cymhorthdal cyflog, megis Twf Swyddi Cymru ar eich rhan. Gall y rhaglenni hyn helpu eich busnes i recriwtio staff mewn amgylchedd economaidd heriol.

Mae Recriwtio yn y modd hwn yn cynnig nifer o fanteision i'ch busnes, gan gynnwys:

  • Darparu ateb recriwtio cost-effeithiol
  • Lleihau'r baich ariannol wrth gyflwyno staff newydd
  • Caniatáu eich busnes i ddilyn cyllideb effeithiol a darparu cefnogaeth ar gyfer recriwtiaid newydd
  • Bydd Itec yn gweithredu fel bwlch pontio wrth ystyried cyflogi gweithwyr newydd

Bydd ein tîm cyflogaeth yn gwerthuso eich anghenion busnes fel eich bod yn cael mynediad i’r rhaglen orau i chi. I ddefnyddio unrhyw un o'n rhaglenni, mae yna meini prawf mae angen i chi eu bodloni. Cysylltwch â'n tîm i drafod mewn mwy o fanylder ac i fanteisio ar y cyfleoedd gwych yma.

I gael rhagor o wybodaeth am Twf Swyddi Cymru, Plîs cliciwch yma.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Cymorthdaliadau cyflog?