Lleoliadau Gwaith

Rhowch rywbeth yn ôl

Gallwn weithio gyda chi i gynnig cyfle i person ifanc ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr.

Gall hyn hefyd fod yn ffordd o dreialu person ifanc ar gyfer swydd arfaethedig o fewn eich cwmni ac i gyfrannu at eich strategaeth. Bydd Itec yn sicrhau eich bod yn cyd-fynd gydag unigolyn sydd gyda dyheadau i gael swydd o fewn eich sector, ac felly efo ffocws -ac yn y rhan fwyaf o achosion- yn gweithio tuag at gymhwyster perthnasol.

Mae yna nifer o fanteision profedig , gan gynnwys :

  • Dim cost i'ch busnes
  • Y cyfle i ychwanegu sgiliau newydd at eich gweithle
  • Y cyfle i gynnig person ifanc y siawns i ennill profiad gwerthfawr 
  • Hyblygrwydd i gwrdd â'ch anghenion busnes

Mae llawer o'r busnesau yr ydym yn gweithio gyda wedi mynd ymlaen i gynnig swydd â thâl i’r unigolyn, ac wedi adrodd yn gadarnhaol yr effaith mae’r gyflwyniad o 'gwaed newydd’ wedi cael ar ei busnes. Er bod hyn yn gynnydd delfrydol i’r unigolyn sydd ar y leoliad, nad ydych o dan unrhyw rwymedigaeth i gyflogi nhw ar ddiwedd eu lleoliad

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Lleoliadau Gwaith?