Sgiliau Cyflogadwyedd

Mynnwch y sgiliau, caffaelwch y swydd

Mae’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer oedolion. Mae’r rhaglen yn eich arfogi â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer caffael swydd, a gall agor ddyrsau i Brensitiaethau neu Dwf Swyddi Cymru.

Mae’r Rhaglen ar gael ar gyfer oedlion sy’n hawlio unai Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol.

Mae’r Rhalgen Sgiliau Cyflogadwyedd yn ffocysu ar leoliadau gwaith o safon uchel sy’n arwain at swyddi, gyda chymorth gweithdau cyflogadwyedd, gwella sgiliau hanfodol a staff ymroddgar.

Mae’r rhaglen 26 wythnos wedi’i rannu rhwng 12 wythnos mewn canolfan a 14 wythnos ar leoliad gyda chyflogwr lleol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Oedolion Itec ar 01443 426716, ebostiwch enquiries@itecskills.co.uk, neu fynnwch sgwrs â’ch Hyfforddwr Gwaith

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Sgiliau Cyflogadwyedd?