Prentisiaethau

Datblygwch sgiliau o fewn swydd a gydnabyddir gan y diwydiant

Mae prentisiaeth yn eich galluogi i ennill cymwysterau wrth gael eu cyflogi ac i ennill cyflog yn eich llwybr a ddewiswyd.

Yn gyffredinol, maent yn addas ar gyfer pobl sy'n cael eu cyflogi am dros 16 awr yr wythnos. Mae prentisiaeth yn eich galluogi i ennill arian wrth i chi ddysgu, gan gynyddu eich cymwysterau a sgiliau.

 Mae nifer o lwybrau y gallwch chi ddewis, gan gynnwys:

  • Gweinyddu busnes
  • Lletygarwch ac arlwyo
  • Gofal plant
  • Adwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid
  • Rheoli
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Gweithgynhyrchu
  • Rheilffyrdd

Mae gennym dîm profiadol o aseswyr sy'n gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau a lefelau cymwyster i gwrdd â'ch anghenion. Gallwch chwilio am yr holl gyfleoedd prentisiaeth sydd ar gael yma.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Prentisiaethau?