Twf Swyddi Cymru

Cyfle chwe mis i ddechrau eich gyrfa

Mae'r rhaglen Twf Swyddi Cymru yn cynnig y cyfle i chi dderbyn swydd o ansawdd am gyfnod o chwe mis gyda chwmni.

Byddwch yn cael eich talu'r isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer o leiaf 25 awr yr wythnos ac uchafswm o 40 awr yr wythnos.

Os ydych yn 16-24 oed ar hyn o bryd a nad ydych mewn addysg neu gyflogaeth, gallech fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen Twf Swyddi Cymru.

Mae'r rhaglen yn caniatáu i chi brofi eich hun, i roi eich cymwysterau presennol i ddefnydd da, i dderbyn cyflog, i oresgyn rhwystrau ac i ystyried eich opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Mae gennym dîm profiadol yn Itec sydd efo’r sgiliau i helpu chi ddod o hyd i’r swydd iawn.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Twf Swyddi Cymru?