Hyfforddeiaethau

Dechreuwch hyfforddeiaeth efo Itec

Hyfforddeiaeth yw rhaglen sydd wedi'i theilwra er mwyn eich galluogi i ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, a lleoliad chyflogwr yn eich sector dewisol.

Mae hyfforddiaethau ar gael i bobl ifanc 16, 17 neu 18 oed sy'n ddi-waith neu nad ydynt of fewn addysg neu hyfforddiant ffurfiol.

Bydd hyfforddeiaeth yn eich galluogi i ennill sgiliau a phrofiad yn y gweithle er mwyn eich helpu i symud ymlaen i brentisiaeth neu i gael swydd. Byddwch hefyd yn cael tâl o £30 - £50 yr wythnos, a hefyd rhoddir cymorth tuag at gostau teithio pan fyddwch yn gwneud hyfforddeiaeth gyda Itec.

Mae nifer o lwybrau y gallwch ddewis ohonynt, gan gynnwys:

  • Mecaneg modur
  • Lletygarwch ac arlwyo
  • Gwallt a harddwch
  • Gofal plant
  • Adeiladwaith
  • Busnes
  • Adwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid

Rydym yn darparu hyfforddeiaethau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Pen-y-bont yr ogwr a Caerffili. Felly, beth am gysylltu â ni a siarad â rhywun heddiw?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Hyfforddeiaethau?